Våra tjänster

Vi utför de flesta förekommande kyl-, och värmepumpsuppdrag från idé till färdig entreprenad. Vi är övertygade om att i längden lönar sig kvalitet. Utrustningen ska fungera som förväntat, ekonomiskt och miljövänligt, under längsta möjliga tid. Därför arbetar vi med produkter och tjänster med hög kvalitet från kända leverantörer.

Kyla

Vi är övertygade om att i längden lönar sig kvalitet. Utrustningen ska fungera som förväntat, ekonomiskt och miljövänligt, under längsta möjliga tid. Därför arbetar vi med produkter och tjänster med hög kvalitet från kända leverantörer.

  • Kylutrustning för storkök och livsmedelsindustri
  • Vätskekylaggregat, -system för komfort och processkyla
  • Rumskylare för kontor och teknikrum
  • Kompletta kyl- och frysrum för t.ex livsmedel och laboratorium
  • Fordonskyla, transport och hyttklimat

Värme

Oavsett om värmen är det primära eller en restprodukt från kylanläggningen har vi en lösning på hur värmen kan återvinnas. Värmepumpar i olika varianter för värmning av lokal, bostad och vatten. Även här är vi övertygade om att i längden lönar sig kvalitet. Utrustningen ska fungera som förväntat, ekonomiskt och miljövänligt, under längsta möjliga tid. Därför arbetar vi med produkter och tjänster med hög kvalitet från kända leverantörer.

  • Luft/luftvärmepumpar
  • Luft/vatten värmepumpar
  • Bergvärmepumpar
  • Värmekonvektorer
  • Värmeåtervinningsutrustning

Underhåll & Service

Att anläggningen skall fungera bekymmersfritt vill vi alla. Därför är fortlöpande underhåll en lika viktig som naturlig del av driften. Vi erbjuder underhållsavtal anpassat efter behov och önskemål. Om problem ändå uppstår erbjuder vi akuta eller planerade insatser. Vi arbetar med samtliga typer av kyl-, frys och värmepumpanläggningar oavsett fabrikat.

Våra certifierade tekniker har servicefordon med utrustning och de vanligast förekommande reservdelar som kan behövas. Vid anskaffning av material och reservdelar har vi nytta av vår långa erfarenhet om inköpsställen för rätt komponent till rätt pris.