Loading...

Välkommen till Kylanläggningar AB

Vi utför de flesta förekommande kyl-, och värmepumpsuppdrag från idé till färdig entreprenad. Företaget bildades 1988 och är beläget i Norrköping. Vårt huvudsakliga verksamhetsområde är Östergötland, Södermanland & Stockholm. Uppdrag på längre distans och utomlands förekommer. Varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Kyla

Vi är övertygade om att i längden lönar sig kvalitet. Utrustningen ska fungera som förväntat, ekonomiskt och miljövänligt, under längsta möjliga tid. Därför arbetar vi med produkter och tjänster med hög kvalitet från kända leverantörer.

Värme

Oavsett om värmen är det primära eller en restprodukt från kylanläggningen har vi en lösning på hur värmen kan återvinnas. Värmepumpar i olika varianter för värmning av lokal, bostad och vatten. Även här är vi övertygade om att i längden lönar sig kvalitet.

Underhåll & Service

Att anläggningen skall fungera bekymmersfritt vill vi alla. Därför är fortlöpande underhåll en lika viktig som naturlig del av driften. Vi erbjuder underhållsavtal anpassat efter behov och önskemål. Om problem ändå uppstår erbjuder vi akuta eller planerade insatser.

Om oss

KYLANLÄGGNINGAR AB utför de flesta förekommande kyl-, och värmepumpsuppdrag från idé till färdig entreprenad. Företaget bildades 1988 och är beläget i Norrköping. Vårt huvudsakliga verksamhetsområde är Östergötland, Södermanland & Stockholm. Uppdrag på längre distans och utomlands förekommer.

Med SWEDAC ackreditering har vi behörighet att utföra kontroll, ingrepp och tryckprovning. Vårt certifikat hos INCERT ger oss behörighet för kontroll och ingrepp i köldmediesystem. Vi är medlem i branschorganisationen Kyl och Värmepumpföretagen.

SWEDAC ackreditering nr: 4950 Klass 3.2
Certifikat C633 Kategori 1
Organisationsnummer: 556488-6601