The Queens Head, Stockholm och Norrköping. Kyla i storkök