Victoria Tower, Kista Kyla i storkök och teknikrum