1/5

KYLANLÄGGNINGAR AB

Kyla

Vi är övertygade om att i längden lönar sig kvalitet. Utrustningen ska fungera som förväntat, ekonomiskt och miljövänligt, under längsta möjliga tid. Därför arbetar vi med produkter och tjänster med hög kvalitet från kända leverantörer.
 

 • Kylutrustning för storkök och livsmedelsindustri

 • Vätskekylaggregat, -system för komfort och processkyla

 • Rumskylare för kontor och teknikrum

 • Kompletta kyl- och frysrum för t.ex livsmedel och laboratorium

 • Fordonskyla, transport och hyttklimat

 

Värme

Oavsett om värmen är det primära eller en restprodukt från kylanläggningen har vi en lösning på hur värmen kan återvinnas. Värmepumpar i olika varianter för värmning av lokal, bostad och vatten.

Även här är vi övertygade om att i längden lönar sig kvalitet. Utrustningen ska fungera som förväntat, ekonomiskt och miljövänligt, under längsta möjliga tid. Därför arbetar vi med produkter och tjänster med hög kvalitet från kända leverantörer.

 

 • Luft/luftvärmepumpar

 • Luft/vatten värmepumpar

 • Bergvärmepumpar

 • Värmekonvektorer

 • Värmeåtervinningsutrustning

Underhåll, Service & Reparation

Att anläggningen skall fungera bekymmersfritt vill vi alla. Därför är fortlöpande underhåll en lika viktig som naturlig del av driften. Vi erbjuder underhållsavtal anpassat efter behov och önskemål. Om problem ändå uppstår erbjuder vi akuta eller planerade insatser. Vi arbetar med samtliga typer av kyl-, frys och värmepumpanläggningar oavsett fabrikat.

Våra certifierade tekniker har servicefordon med utrustning och de vanligast förekommande reservdelar som kan behövas. Vid anskaffning av material och reservdelar har vi nytta av vår långa erfarenhet om inköpsställen för rätt komponent till rätt pris.

Uppdrag inom fordonskyla utför vi med fältservice eller på vår verkstad.

 

Om Oss

KYLANLÄGGNINGAR AB utför de flesta förekommande kyl-, och värmepumpsuppdrag från idé till färdig entreprenad. Företaget bildades 1988 och är beläget i Norrköping. Vårt huvudsakliga verksamhetsområde är Östergötland, Södermanland & Stockholm. Uppdrag på längre distans och utomlands förekommer.

Med SWEDAC ackreditering har vi behörighet att utföra kontroll, ingrepp och tryckprovning. Vårt certifikat hos INCERT ger oss behörighet för kontroll och ingrepp i köldmediesystem. Vi är medlem i branschorganisationen Kyl och Värmepumpföretagen.

 • SWEDAC ackreditering nr: 4950 Klass 3.2

 • Certifikat C633 Kategori 1

 • Organisationsnummer: 556488-6601

 


KYLANLÄGGNINGAR AB
Rälsgatan 3 
602 23 Norrköping
Telefon: 011-18 36 88
E-post: mail@knab.se

Victoria Tower, Kista Kyla i storkök och teknikrum