Jernhusen, Linköping central Komfortkyla kontor och butik